آرشیو مطالب : دسته: اطلاعیه

تعداد مطالب این دسته 1 عدد می باشد
فراخوان اجاره زمین زراعی جهت کشت گوجه فرنگی بصورت مشارکتی به مساحت ۳۴۶/۸ هکتار
2024-01-29

فراخوان اجاره زمین زراعی جهت کشت گوجه فرنگی بصورت مشارکتی به مساحت 346/8 هکتار