آگهی مـزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری زمین های مزروعی جهت کشت محصول چغندر قند بهاره

لطفاً به منظور دریافت مستندات بر روی گزینه های زیر کلیک نمایید.

فایل آگهی

فایل اسناد

به اشتراک بگذارید : | | |