تجهیز مکانیزاسیون شرکت به دستگاه برداشت قصیل چین

برای اولین بار در طول تاریخ کشت و صنعت مغان، این بنگاه اقتصادی به دستگاه برداشت قصیل چین تجهیز گردید.

به گزارش امور روابط عمومی و بین الملل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان خرید این دستگاه با مصوبه هیئت مدیره و دستور مدیریت این مجتمع عظیم ملی صورت گرفته است که به منظور بالا بردن ضریب مکانیزاسیون شرکت، بزودی یک دستگاه دیگر خریداری و به ناوگان مکانیزاسیون شرکت افزوده می شود.

دستگاه های مذکور تولید داخل بوده و توسط شرکت های دانش بنیان طراحی و ساخته شده است که با توجه به کشت محصول تریتیکاله در کشت و صنعت مغان به منظور برداشت این محصول، خریداری و به شرکت منتقل شده است.

با توجه به تغییرات اقلیمی و بروز بحران کم آبی در ایران، سیاست مدیریت شرکت، روی آوری به کشت محصولات جدید، کم آب بر و اقتصادی بوده و در همین راستا ۱ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی شرکت به کشت تریتیکاله اختصاص یافته است.

کشت تریتیکاله در این حجم و با این وسعت برای اولین بار در طول تاریخ شرکت صورت گرفته و برای برداشت آن نیز تمهیدات لازم از قبیل خریداری دستگاه قصیل چین انجام گرفته است.

دسته بندی : آخرین اخبار
به اشتراک بگذارید : | | |