#بیر_معرفی #بیر_همکار

امور روابط عمومی و بین الملل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان قصد دارد در قالب برنامه تولیدی هر روز یکی از پرسنل زحمتکش امورها و واحدهای تولیدی شرکت را معرفی کند.

این قسمت به معرفی #سیاوش_علی اکبری#از_پرسنل_کارخانه_قند اختصاص یافته است.

دسته بندی : آخرین اخبار
به اشتراک بگذارید : | | |