🔹امور روابط عمومی و بین الملل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان قصد دارد در قالب برنامه تولیدی هر روز یکی از پرسنل زحمتکش امورها و واحدهای تولیدی شرکت را معرفی کند.

🔸این قسمت به معرفی #وحید_طاهری#از_پرسنل_خوراک_دام اختصاص یافته است.

دسته بندی : آخرین اخبار
به اشتراک بگذارید : | | |