آغاز همکاری های کشت و صنعت مغان با ترکیه در خصوص باغات

پیرو بازدیدی که مدیرعامل، رئیس و اعضای هیئت مدیره شرکت از کشور ترکیه انجام داده بودند، دکتر عبدالله کانکایا، متخصص تولید نهال و باغدار نمونه همسایه غربی از شرکت کشت و صنعت مغان دیدار کرده و بدنبال آن همکاری های فیمابین این بنگاه اقتصادی با طرف مقابل آغاز شد.

به گزارش امور روابط عمومی و بین الملل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان دکتر نایبعلی رحیمی، رئیس هیئت مدیره شرکت در جلسه ای که جهت بحث و بررسی نحوه همکاری ها در محل مهمانسرای پائین برگزار شد، ضمن تاکید بر بهره گیری از تجربیات علمی سایرین در زمینه های مختلف بویژه باغات خاطر نشان شد: دکتر کانکایا یکی از ۳ نفر متخصص باتجربه در تولید نهال و باغ ترکیه بوده و انتقال دانش در زمینه تولید نهال و توسعه و گسترش باغات میوه بصورت تئوریک و عملی، فصلی نوین در تعاملات برون سازمانی می باشد.

وی با اشاره به پیشرفت های انجام گرفته در زمینه باغبانی گفت: امر باغداری با توجه به توسعه علم، تحقیق و پژوهش در این زمینه، مدرنیزه شده است. اگر بخواهیم بصورت مقایسه ای هم وارد شویم، میزان برداشت میوه در واحد سطح در این مجتمع عظیم ملی در قیاس با سایر ممالک، به مراتب بیشتر از کشت و صنعت مغان می باشد و بر همین اساس جا دارد، تعاملات با کشورهای پیشرو در این خصوص گسترش یابد.

دکتر رحیمی با تاکید بر اهمیت استفاده از علم و فناوری در امر مدرنیزه کردن باغات تصریح نمود: استفاده از نهاده های مختلف مثل کود و سم در باغداران ترکیه نسبت به کشت و صنعت مغان پائین بوده و از نظر اقتصادی صرفه جویی می شود. از طرف دیگر با روی آوری به مدرنیزه کردن باغات میوه، میزان استفاده از آب با توجه به شرایط اقلیمی کمتر می شود.

نایب رئیس هیئت مدیره شرکت اضافه کرد: مدیریت این بنگاه اقتصادی در نظر دارد، سه- چهار نوع محصول بصورت پایلوت کشت گردد تا عملیات اجرای باغ مدرن آغاز شود که هم به نوعی آزمایش و تجربه است و هم اینکه در آینده با توجه به تجربیات کسب شده، اراضی را به سمت باغ مدرن سوق خواهیم داد. چنانچه این موضوع تحقق پیدا کند، میزان محصولی که در ۳ هزار هکتار بدست می آید؛ در ۱ هزار هکتار حاصل می شود و ۲ هزار هکتار از دارایی های ما افزایش می یابد که از آن می توانیم، در سایر بحث ها استفاده کنیم.

دکتر عبدالله کانکایا، متخصص امور باغی ترکیه نیز اظهار داشت: با توجه به اینکه زکات علم، نشر آن است، اینجانب مصمم هستم تمام تجربیات و اندوخته های خویش را در خصوص باغبانی در اختیار برادران دینی قرار دهم. از اینکه در خدمت هم کیشان بزرگوارم در ایران هستم، به خود می بالم و سعی می کنم، هر آنچه دارم در اختیارشان قرار دهم.

دسته بندی : آخرین اخبار
به اشتراک بگذارید : | | |