فراخوان اجاره زمین زراعی جهت کشت گوجه فرنگی بصورت مشارکتی به مساحت ۱۲۷/۷ هکتار

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان با شماره ثبت ۳۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۸۶۰۹۴در نظر دارد:
به جهت کشت گوجه فرنگی به صورت مشارکتی، زمین زراعی به مساحت ۱۲۷/۷ هکتار با فراخوان عمومی در سایت شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان و سایر پایگاه های اطلاع رسانی شرکت، از طریق مزایده عمومی به صورت اجاره در اختیار متقاضیان قرار دهد. لذا متقاضیان شرکت در این فراخوان، می توانند از طریق سایت شرکت نسبت به دانلود اسناد طبق زمانبندی مندرج، در مزایده اقدام نمایند.

مواعد زمانی :
تاریخ انتشار فراخوان: ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
مهلت تحویل پیشنهادات: حداکثر تا روز شنبه مورخه ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ تا ساعت ۱۲:۰۰ به دفتر حراست شرکت واقع در اداره مرکزی طبقه دوم
زمان بازگشایی پاکت ها : روز شنبه مورخه ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل سالن جلسات شهرک شهیدآیت الله غفاری

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: فیش بانکی یا ضمانتنامه بانکی

اطلاعات تماس و آدرس دستگاه:
شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان دبیرخانه کمیسیون معاملات (۰۹۱۴۷۰۴۸۴۶۸-۰۴۵۳۱۸۵۲۰۹۶)
و امور زراعت (۰۴۵۳۱۸۵۴۰۰۶)

دانلود ضمیمه

دسته بندی : آخرین اخبار
به اشتراک بگذارید : | | |