مشارکت ناوگان مکانیزه شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان در رژه توانمندی های کشاورزی،تراکتوری و مکانیزاسیون کمیته روستای و عشایری شهرستان پارس آباد مغان

دسته بندی : آخرین اخبار
به اشتراک بگذارید : | | |