🔸️امور روابط عمومی و بین الملل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان قصد دارد در قالب برنامه تولیدی هر روز یکی از پرسنل زحمتکش امورها و واحدهای تولیدی شرکت را معرفی کند.

🔸️این قسمت به معرفی #نادر_ارجمند از #پرسنل #کارخانه_قند اختصاص یافته است.

دسته بندی : آخرین اخبار
به اشتراک بگذارید : | | |