حال مزارع کشت و صنعت مغان خوش است

عضو هیئت مدیره و مشاور کشاورزی و دامپروری مدیرعامل شرکت در بازدید از مزارع این بنگاه اقتصادی با اشاره به سطح سبز خوب مزارع اظهار داشت: با توجه به بارش اخیر برف که بطور متوسط ۲۴ الی ۲۶ سانتی متر می باشد، حال مزارع کشت و صنعت مغان خوش است و سطح سبز خوبی در مزارع مشاهده می شود و چنانچه شرایط جوی اجازه دهد، امسال ۶-۵ درصد افزایش عملکرد در محصولات مختلف زراعی خواهیم داشت.

به گزارش امور روابط عمومی و بین الملل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان منصور عالی پور، عضو هیئت مدیره و مشاور کشاورزی و دامپروری مدیرعامل افزود: مجموع زراعتی که در این مجتمع عظیم اقتصادی در کشت پائیزه اتفاق افتاده است، با تلاش همکاران و تامین بموقع نهاده ها از جمله بذور و کودهای شیمیائی، کشت این محصولات ۲۰ روز زودتر از موعد پیشین انجام شده است.
وی ضمن تاکید بر تامین نیاز غذایی دام های مجتمع دامپروری خاطر نشان شد: بخش اعظم تغذیه دام ها از طریق سیلاژ ذرت علوفه ای تامین می شود و با توجه به کمبود آب و مشکل تامین آب در کشت های بهاره، حجم وسیعی از سطح مزارع به بخش زراعت تریتیکاله انتقال یافت و با برنامه ریزی های انجام گرفته قبل از کشت پائیزه با هماهنگی مجتمع های زراعت و دامپروری ۱ هزار و ۴۰۰ هکتار تریتیکاله کشت گردید.

عالی پور با اشاره به چاپرزنی و انتقال تریتیکاله به مجتمع دامپروری قبل از بارش اخیر برف گفت: با تداوم شرایط مساعد جوی، چین دوم آن نیز در بخش دامپروری استفاده خواهد شد.

عضو هیئت مدیره و مشاور کشاورزی و دامپروری مدیرعامل شرکت از مزایای تریتیکاله سخن به میان آورده و تاکید نمود: این محصول که بصورت تازه خوری هم قابل استفاده است، از ارزش غذایی مناسبی برخوردار بوده و نیاز آبی و هزینه مرحله داشت آن، کم می باشد و این عوامل از آیتم های مناسب برای تامین علوفه دامپروری است.

دسته بندی : آخرین اخبار
به اشتراک بگذارید : | | |