بیر_معرفی #بیر_همکار
امور روابط عمومی و بین الملل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان قصد دارد در قالب برنامه تولیدی هر روز یکی از پرسنل زحمتکش امورها و واحدهای تولیدی شرکت را معرفی کند.

این قسمت به معرفی #مسعود_صدیقی از #پرسنل #مجتمع_دامپروری اختصاص یافته است.

دسته بندی : آخرین اخبار
به اشتراک بگذارید : | | |