معرفی حجت جاهد از باغبانان مجتمع باغات

امور روابط عمومی و بین الملل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان قصد دارد در قالب برنامه تولیدی هر روز یکی از پرسنل زحمتکش امورها و واحدهای تولیدی شرکت را معرفی کند.

این قسمت به معرفی #حجت_جاهد از #باغبانان مجتمع باغات شرکت یافته است.

دسته بندی : آخرین اخبار
به اشتراک بگذارید : | | |