دکتر صمد بهزاد در دیدار با مدیر امور حراست شرکت: حراست ادارات و دستگاه ها چشم و گوش سازمان مربوطه می باشند

مدیرعامل شرکت کشت و صنعت مغان در نشست با مدیر امور حراست، مسئولین حفاظت ناحیه های شرکت، مسئولین حفاظت و مسئول شیفت های واحدهای شرکت۶ ضمن تاکید بر تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز حفاظت جهت پر کردن پست های خالی اظهار داشت: حراست ادارات و دستگاه ها چشم و گوش سازمان مربوطه می باشند.

به گزارش امور روابط عمومی و بین الملل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان صمد بهزاد، مدیرعامل شرکت با اشاره به اینکه نیروی انسانی سرمایه اصلی این بنگاه اقتصادی می باشد، افزود: رسیدگی به وضعیت محیط کار پرسنل از اولویت های مدیریت شرکت بوده و در همین راستا لازم است، به منظور حفظ شان و کرامت نیروهای حفاظت، بازسازی ساختمان های حفاظت به شکل مطلوب انجام گیرد.

وی ارتقای اعتقادات دینی و پایبندی به معنویات را در وجدان شغلی حائز اهمیت توصیف نموده و خاطر نشان شد: علاوه بر تعلق سازمانی، میزان وابستگی به ارزش های ناب اسلامی نیز در راندمان کاری پرسنل نقش مستقیم و معناداری دارد.

یاسر عبدی، مدیر امور حراست شرکت ضمن درخواست بررسی وضعیت اسکان عوامل حفاظت در پست های نگهبانی گفت: امکانات فیزیکی نیروهای شاغل در پست های مذکور نامطلوب بوده و با توجه به اینکه این موضوع، مشکلاتی را برای کارکنان مربوطه در فصول گرم و سرد سال به همراه دارد، بازسازی آنها ضرورت دارد.

مدیر امور حراست همچنین ضمن ارائه گزارش، خواستار تصویب چارت حراست، تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز برای ترمیم پست های خالی و بازسازی خودروهای موجود حفاظت شد که مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان قول مساعد داد که موارد مطروحه را پیگیری نماید.

دسته بندی : آخرین اخبار
به اشتراک بگذارید : | | |