همکاران عزیز هرگز رمز قفل‏های خود را در جایی یادداشت نکنید.

بعضی از افراد به خاطر عدم اطمینان به حافظه خود رمزهای رایانه، موبایل عابر بانک ایمیل و سایر برنامه های کاربردی خود را یادداشت کرده و در جایی نگهداری می‏کنند. این کار ضریب اطمینان و حفاظت شما را به‏شدت کاهش می‏دهد،زیرا ممکن است این رمز بر حسب اتفاق در اختیار دیگران قرار گیرد.

حراست شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

دسته بندی : آخرین اخبار
به اشتراک بگذارید : | | |