صمد بهزاد در جلسه تخصصی کارگروه ها: تصمیمات در شرکت بر اساس خرد جمعی در حوزه های مختلف است

مدیرعامل شرکت کشت و صنعت مغان در جلسه تخصصی آغاز بکار کارگروه های تخصصی اداری، مالی و بازرگانی؛ صنایع تبدیلی و تکمیلی؛ زراعت، باغات و دامپروری شرکت، کارگروه ها را مغز متفکر این بنگاه اقتصادی توصیف نموده و افزود: تصمیمات در کشت و صنعت مغان بر اساس خرد جمعی در حوزه های مختلف است.

به گزارش امور روابط عمومی و بین الملل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان صمد بهزاد، مدیرعامل شرکت با تاکید بر این نکته که زمان آزمون و خطا سپری شده است، خاطر نشان شد: تصمیمات اتخاذ شده در شرکت باید بر مبنای علمی استوار باشد و در سطح دنیا نیز در فعالیت های انجام گرفته به فناوری روز دنیا روی می آورند و چنانچه در شرکت هم از یافته ها و متد علمی استفاده شود، با تغییرات اساسی مواجه خواهیم شد.

عضو هیئت مدیره شرکت گفت: مطالعات تخصصی کارگروه ها میزان اطمینان بخشی تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها را ارتقا داده و درصد خطا را بصورت چشمگیری کاهش می دهد. کارگروه ها بهترین محل برای طرح ایده های جدید بوده و در صورتیکه ۲ مورد تصمیم خوب در هر کارگروه که در درآمدزایی و سوددهی فعالیت های این مجتمع عظیم ملی موثر باشد، اتخاذ شود اتفاقات شگرفی را در شرکت شاهد خواهیم بود.

نایبعلی رحیمی، رئیس هیئت مدیره شرکت بیان کرد: بواسطه تشکیل کارگروه های تخصصی از تجارب افراد صاحب تخصص بهره گیری شده و اندیشه ورزی می شود و در این صورت خروجی تصمیمات با طیب خاطر عملیاتی می گردد. رئیس هیئت مدیره شرکت تصریح نمود: اعضای کارگروه لازم است، با برنامه مدون و فکر و اندیشه قبلی در جلسات حضور فعال داشته باشند تا تصمیمات اتخاذ شده، حجت را برای مدیران تمام بکند.

محبوب فروزنده، نایب رئیس هیئت مدیره شرکت، بها دادن به نظرات متخصصان را پایه مدیریت موفق ارزیابی نموده و اضافه کرد: نظر و مشارکت دسته جمعی در مدیریت نوین، مطرح می باشد. ایده ها و نقطه نظرات کارشناسی شده در کارگروه ها مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در قالب پیشنهاد به مدیریت شرکت ارائه خواهد شد.

نایب رئیس هیئت مدیره شرکت تصریح نمود: با توجه به بخشنامه های مقامات عالی، هیئت مدیره شرکت، بالاتفاق بر ایجاد کارگروه های تخصصی تاکید دارند و مدیرعامل محترم نیز دستور داده اند، جلسات کارگروه های مزبور بصورت منظم تشکیل شود تا بررسی ایده های نو و کاربردی به منظور پیشبرد امورات، انجام شود.

منصور عالی پور، عضو هیئت مدیره و مشاور کشاورزی و دامپروری مدیرعامل شرکت ضمن تاکید بر این نکته که رابطه کارگروه ها و کمیته های فنی، رابطه ای دوطرفه است، اظهار داشت: با توجه به اینکه کننده کار در امورات شرکت، کمیته های فنی می باشد و با امعان نظر به این نکته که پیشبرد کارها بدون وجود کمیته های مذکور، خروجی لازم را ندارد، لازم است کمیته های مزبور به فعالیت های شان ادامه دهند.

عضو هیئت مدیره و مشاور کشاورزی و دامپروری مدیرعامل شرکت افزود: کلیات موضوع در رابطه با کارگروه ها، نظم دهی به کارها و تخصصی برخورد کردن می باشد و چنانچه کمیته های فنی خلا وجود برخی کارگروه ها را احساس می کنند، جهت تکمیل و تصمیم گیری بهتر می توانند تشکیل کارگروه مورد نظر را پیشنهاد نمایند.

لازم بذکر است، طی احکام جداگانه ای که به امضای صمد بهزاد، مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان رسید، عسکر قوی پنجه بعنوان دبیر کارگروه اداری، مالی و بازرگانی؛ کریم هلالی بعنوان دبیر کارگروه زراعت؛ مسلم وطنخواه بعنوان دبیر کارگروه باغات؛ منصور کریمی بعنوان دبیر کارگروه دامپروری و قدیر پسندی بعنوان رئیس و کیومرث خانمحمدیان بعنوان دبیر کارگروه صنایع تبدیلی و تکمیلی تعیین و ابلاغ آنها در این جلسه به آنان تقدیم گردید.

دسته بندی : آخرین اخبار
به اشتراک بگذارید : | | |