بسترهای قانونی برای تجهیز اراضی کشت و صنعت مغان به آبیاری تحت فشار هموار شده است

به گزارش امور روابط عمومی و بین الملل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان صمد بهزاد، مدیرعامل شرکت ضمن تاکید بر مدیریت چالش های پیش روی شرکت افزود: قرارگیری شرکت در لیست الف واگذاری ها به بخش خصوصی محدودیت های زیادی را بر این بنگاه اقتصادی تحمیل نموده بود که مدیریت شرکت به منظور رفع موانع موجود استفاده از ظرفیت های قانونی را در دستور کار قرار داده و پس از تعیین کارگزار برای عرضه ۱۰ درصد از سهام شرکت در بازار سرمایه، زمینه برای سرمایه گذاری های کلان در حوزه های مختلف دامی، باغی، زراعی و صنایع تبدیلی و تکمیلی فراهم می شود.
وی خاطر نشان شد: در طی چند سال اخیر چالش آب در سطح کشور و دشت مغان تاثیر منفی در میزان راندمان تولید بجای گذاشته است که برای مدیریت این بحران، توسعه فناوری های نوین آبیاری در دستور کار قرار گرفته و با جذب سرمایه های جدید، اراضی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان به آبیاری تحت فشار مجهز خواهد شد.
بهزاد بهره وری آب را لازمه وضعیت موجود توصیف کرده و گفت: ۴ هزار هکتار از اراضی ۱۷ هزار هکتاری مجتمع زراعت به سنترپیوت تجهیز شده و این امر تاثیر مستقیم و معناداری در افزایش راندمان تولید دارد و مدیریت شرکت نیز برای ارتقای این امر و کاهش چالش آب، پیگیری های لازم را برای مجهز نمودن مابقی اراضی زراعی به آبیاری تحت فشار بعمل می آورد.

دسته بندی : آخرین اخبار
به اشتراک بگذارید : | | |