قابل توجه متقاضیان اشتغال

به منظور الکترونیکی نمودن ثبت هرگونه درخواست اشتغال از شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان، این شرکت اقدام به راه اندازی سامانه درخواست اشتغال در سایت رسمی شرکت به نشانی https://hrm.moghanind.com/ نموده است. لذا از کلیه درخواست کنندگان تقاضا دارد، درخواست اشتغال خود را در سامانه یاد شده به ثبت رسانند. لازم بذکر است، ثبت نام به منزله ایجاد تعهد برای شرکت در خصوص استخدام و بکارگیری متقاضیان نبوده و هیچگونه امتیاز و اولویتی برای درخواست کنندگان نخواهد داشت. ضمناً این شرکت به مراجعات حضوری در خصوص اشتغال ترتیب اثر نخواهد داد.

امور روابط عمومی و بین الملل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

دسته بندی : آخرین اخبار
به اشتراک بگذارید : | | |