مسابقات دوی صحرانوردی دور دریاچه شهرک مغان بین پرسنل کشت وصنعت مغان برگزارشد

اولین دوره مسابقات دوی استقامتی دور دریاچه شهرک مغان بمسافت ۶کیلومتر بمناسبت گرامیداشت هفته ب- س-یج باحضورورزشکاران پرسنل ازامورهای مختلف شرکت کشت وصنعت ودامپروری مغان برگزارگردید که در پایان این مسابقه نفرات برتر بشرح ذیل مشخص شدند.
۱-مهدی اعلایی ( اول) از زراعت
۲-پیام باوفا (دوم ) انبار
۳-واحد نظرزاده (سوم) لبنیات
۴-حجت لایق (چهارم) دامپروری
۵-احمد پارسافر (پنجم) باغات

امور روابط عمومی و بین الملل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

دسته بندی : آخرین اخبار
به اشتراک بگذارید : | | |