شما اینجا هستید   |

    آخرین اخبار : اردوی علمی دانشجویان فرزندان شاهد و ایثارگر از واحدهای صنعتی شرکت کشت و صنعت مغان

⭕️ اردوی علمی دانشجویان فرزندان شاهد و ایثارگر از واحدهای صنعتی شرکت کشت و صنعت مغان

⏪ اردوی علمی و بررسی مشاهدات حضوری دانشجویان شاهد و ایثارگر شهرستان های پارس آباد و اصلاندوز از واحدهای صنعتی شرکت کشت و صنعت مغان برگزار گردید.

✅ به گزارش امور روابط عمومی و بین الملل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان در این اردوی یک روزه که به منظور آشنایی هدفمند دانشجویان در حال تحصیل در مراکز آموزش عالی انجام گرفت، دانشجویان از کارخانجات لبنیات و پروسس میوه شرکت بازدید بعمل آورده و از نزدیک با خطوط تولید واحدهای صنعتی مذکور آشنا شدند.

✍️ امور روابط عمومی و بین الملل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

تلگرام، اینستاگرام و ایتا
@keshtsanatemoghan

دسته بندی : آخرین اخبار
به اشتراک بگذارید : | | |