*استعلام قیمت *

✳️ شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان در نظر دارد مقدار حدوداً ۶۵٫۰۰۰ کیلو گرم با (۲۵% افزایش یا کاهش )
سیر موجود در انبار شرکت را پس از رویت به صورت استعلام بفروش برساند .

✅پیشنهاد دهندگان پس از رویت نسبت به کمی و کیفی سیرمذکور ، قیمت پیشنهادی خود را به همراه یک فقره چک صیادی ثبت به ارزش۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال در وجه شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان ، در داخل پاکت سر بسته قرار داده و تا پایان وقت وقت اداری روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۶به دفتر حراست شرکت واقع در اداره مرکزی شرکت تحویل نمایند%

⏬شرایط:
۱)برنده استعلام قیمت اقرار می نماید که ابتدا تمامی سیرهای موجود در انبار را رویت و نسبت به اعلام قیمت کل سیر اقدام نموده است .
۲) برنده موظف است بهای مقدار ۶۵٫۰۰۰ کیلو گرم را بصورت یکجا به حساب شرکت واریز و مجوز فروش دریافت نمایند،بدیهی است پس از بارگیری نسبت به اضافه بار و یا کسری ، مبلغ محاسبه و اعمال حساب خواهد شد .
۳)چنانکه چک تضمین در سامانه ثبت نشده باشد پیشنهاد قیمت مردود خواهد بود .
۴) حمل و بارگیری سیر مذکور به عهده خریدار و بدون تفکیک خواهد بود.
۵) خریدار موظف است تمام محموله را از انبار خارج نماید.
۶) ملاک وزن ، توزین باسکول شرکت می باشد.
۷) چک تضمین پس از برنده شدن و عدم تحویل محصول مذکور به نفع شرکت ضبط خواهد شد .
۸) چک تضمین پس از برداشت کامل محموله و با تائید مدیریت امور انبارها عودت خواهد شد .
۹)چک تضمین نفر دوم پس از واریز کل مبلغ نفر اول و صدور مجوز تحویل ، عودت خواهد شد .

↙️مبلغ پیشنهادی برای هر کیلوگرم:

📘مدارک مورد نیاز:

ارائه فرم پیشنهاد قیمت، تکمیل شده نام و نام خانوادگی
کپی کارت ملی امضاء و اثر انگشت
چک تضمین شماره تلفن همراه:

✍️ امور روابط عمومی و بین الملل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

تلگرام، اینستاگرام و ایتا
@keshtsanatemoghan

دسته بندی : آخرین اخبار
به اشتراک بگذارید : | | |