⭕️ پیگیری بازنگری در ساختار سازمانی توسط مدیرعامل شرکت مغان در مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت جهاد کشاورزی

⏪ به گزارش امور روابط عمومی و بین الملل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان قاسم محمدی، مدیرعامل شرکت با توجه به تکلیف قانونی و نظر هیئت مدیره این بنگاه اقتصادی مبنی بر بازنگری در ساختار سازمانی به همراه معاون برنامه ریزی، امور اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری شرکت در دفتر رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت جهاد کشاورزی حضور پیدا کرده و توضیحات مبسوطی در خصوص وظایف، ماموریت های شرکت، تعداد نیروی انسانی، وضعیت استخدامی، سابقه روند طبقه بندی مشاغل و ساختار مربوط به کارکنان رسمی از طرف مدیر عامل شرکت ارائه گردید.

✅ در این جلسه مقرر شد، کارشناسان مرکز نوسازی و تحول اداری ضمن انجام اقدامات اولیه و ارائه فرم های مربوطه از شرکت مغان  بازدید نموده و در قالب جلسات کارگروهی با در نظر گرفتن دور نمای ده ساله بررسی و اظهار نظر صورت گیرد.

✍️ امور روابط عمومی و بین الملل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

تلگرام، اینستاگرام و ایتا
@keshtsanatemoghan

دسته بندی : آخرین اخبار
به اشتراک بگذارید : | | |