قاسم محمدی در دومین همایش صنعت لبنیات و صنایع وابسته برج میلاد:
⭕️ شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان از ضرردهی به سوددهی ارتقا پیدا کرده است

✅ شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان که زمانی ضرر را تجربه کرده بود، الان سودده شده و وضعیت آن ارتقا پیدا کرده است. مدیریت قبلی از پرداخت حقوق ماهانه ۱۶ میلیارد تومان عاجز بوده و دریافتی پرسنل با تاخیر چهار ماهه واریز می شد. این در حالیست که ما در حال حاضر ۷۲ میلیارد تومان حقوق داده و بیمه را بروز کرده ایم. طرح طبقه بندی مشاغل و تبدیل وضعیت ایثارگران نیز صورت پذیرفته است.

✅ سرمایه گذاری ها زمانی جواب می دهد که سرمایه گذاری های گلوبال از طریق بانک ها انجام بگیرد. بدلیل اصل چهل و چهاری بودن این امر انجام نمی شود و در این تریبون از دولت محترم درخواست خروج شرکت از اصل ۴۴ را دارم. با مشارکت یا همکاری شبکه بانکی و توانمندی های خود منطقه، سرمایه گذاران و شرکت در طی ۵ سال آینده می توان آن را به جایگاه شایسته و بایسته اش ارتقا داد.

✅ این بنگاه اقتصادی فاقد منابع آزاد بوده و تمامی پرداخت حقوق و مزایای پرسنل و همچنین سرمایه گذاری های نوین از محل تولید و منابع داخلی است.

✅ در کنار سایر کارهای توسعه ای قرارداد انتقال ۱۰۰۰ عدد جنین گاو نژاد جرزی با مرکز ابن سینا و جهاد دانشگاهی منعقد گردیده و سال آینده به بهره برداری می رسد. وزن پایین تر، جثه کوچکتر، تغذیه کمتر، درصد چربی بیشتر شیر خام، لوکس، گران و اقتصادی تر بودن شیر نژاد مذکور در مقایسه با نژاد هلشتاین از مزایای آن است.

✍️ امور روابط عمومی و بین الملل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

تلگرام، اینستاگرام و ایتا
@keshtsanatemoghan

دسته بندی : آخرین اخبار
به اشتراک بگذارید : | | |