صفحات اختصاصی امور ...

 

 

 

 

 

 

 

⏪ مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان طی دیداری که با مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان اردبیل در این بنگاه اقتصادی داشت، بر اتخاذ تمهیدات لازم برای ایجاد مرکز آموزش تخصصی کشاورزی کشور در شرکت کشت و صنعت مغان تاکید کرد.

✅ به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان اسداله محسن زاده، مدیرعامل شرکت با تاکید بر تحرک بیشتر برای اجرای تفاهمنامه اظهار داشت: ظرفیت ها و امکانات بزرگترین بنگاه اقتصادی استان اردبیل برای همکاری های فیمابین با اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان مهیّا می باشد.
وی افزود: تحقیق و آموزش جزو برنامه های اصلی در شرکت کشت و صنعت مغان است و برای آموزش پرسنل و تبدیل آنها به نیروی کارآزموده تر باید نقشه راه تهیه نمود و با زمانبندی مشخص برنامه ریزی کرده و جهت رسیدن به هدف مورد نظر بر اساس اولویت ها بصورت عملیاتی پیش رفت.

✅ بهروز امامی، مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان اردبیل با بیان اینکه موضوع آموزش و ایجاد کارگاه های آموزشی از کلیات تفاهمنامه است، چنین گفت: هدف از این همکاری استفاده از ظرفیت شرکت مغان برای آموزش پرسنل و ایجاد مرکز بین کارگاهی به منظور تربیت نیروی ماهر در تمام رشته های مورد نظر می باشد.

✅ لازم به ذکر است در این نشست توافق گردید برای ایجاد و راه اندازی مرکز آموزش بین کارگاهی و ایجاد مرکز تخصصی کشاورزی کشور در شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان با همکاری اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اردبیل اقدام گردد.

 

✍️روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان