صفحات اختصاصی امور ...

 

 

 

 

 

 

⏪ با فرا رسیدن فصل پائیز و شروع سال زراعی 1401-1400 کاشت محصولات استراتژیک در شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان آغاز شد.

✅ به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان اسداله محسن زاده، مدیرعامل شرکت، تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها و در جهت تامین امنیت غذایی و خودکفایی در تولید را در ایران بطور عام و در شرکت های کشت و صنعت موجود در کشور همچون مغان امری لازم و ضروری ارزیابی کرده و اظهار داشت: به منظور تامین بخشی از نیاز غذایی کشور امسال در خصوص کاشت محصولات استراتژیک گام های مهمی در شرکت برداشته شده و به همین منظور عملیات آماده سازی و کشت محصولات پائیزه با رعایت اصول علمی و فنی در حال اجرا می باشد. برای سال زراعی جاری 1500 هکتار از اراضی به کشت دانه روغنی کلزا و 4 هزار هکتار نیز به کاشت گندم اختصاص یافته است که تاکنون بیش از 450 هکتار محصول کلزا و 150 هکتار گندم کشت شده است.

✅ مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان افزود: بر اساس تفاهمنامه همکاری با مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل مزرعه آزمایشی مقایسه ارقام ( p.v.s) ایجاد شده است. در این مزرعه 15 رقم جدید کلزا و 7 رقم چغندر قند پائیزه کشت شده و توسط کارشناسان مربوطه کار تحقیقاتی به منظور شناسایی ارقام پرمحصول و سازگار با آب و هوای منطقه در حال انجام می باشد.

 


✍️روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان