صفحات اختصاصی امور ...

 

 

 

 

 

 

 

⏪ مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان ضمن بیان اینکه پروژه احداث سیلوی خندقی به سرعت در حال اجرا است، اظهار داشت: این پروژه با ظرفیت 17 هزار تن در سایت 3 هزار راس مجتمع دامپروری به سرعت در حال احداث است.

✅ به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان اسداله محسن زاده، مدیرعامل شرکت هدف از اجرای پروژه احداث سیلوی خندقی را تهیه سیلاژ مناسب برای تغذیه دام های دامپروری جهت افزایش تولید شیر بیان نمود و افزود: این پروژه که 85 درصد پیشرفت فیزیکی دارد، در آینده نزدیک به همت کارشناسان فنی و کارگران شرکت تکمیل و به مرحله بهره برداری خواهد رسید.

✅ اسداله محسن زاده در ادامه چنین گفت: ابعاد این پروژه عمرانی به طول 200 متر، به عرض 20 متر و ارتفاع 4 متر می باشد و جهت تهیه و تامین خوراک مرغوب و پرارزش برای فصل زمستان احداث می گردد.

✅ مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان سرمایه گذاری های عمرانی را حایز اهمیت برای رشد و بالندگی این بنگاه تولیدی دانست و اظهار کرد: تاکید مقام معظم رهبری در سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها و همچنین سال های گذشته بر خودکفایی اقتصادی و تامین امنیت غذایی کشور بوده و تمامی تلاش مدیریت جهت بسترسازی برای رفع موانع تولید و رفع نیاز کشور از وابستگی به کشورهای بیگانه می باشد. به همین منظور هیئت مدیره فعلی با اتکاء به منابع داخلی شرکت اقدام به اجرای عملیات عمرانی در واحدهای مختلف شرکت نموده است که احداث سیلوی خندقی یکی از آنهاست.

 

 

✍️روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان