نام و نام خانوادگي سمت   شرح وظایف
.. مدیریت ..
 سجاد ایمانی مدیرامور فناوري اطلاعات و ارتباطات مشاهده
   .. معاونت ..  
  پیمان شهبازی  معاون امور مشاهده 
  سامان عالشی   معاون توسعه مشاهده 
.. حوزه سخت افزاری .. 
 میلاد دلیر  رئیس اداره سخت افزار مشاهده 
 فرض الله گلزار  رئیس اداره زیرساخت شبکه و سیستم های حفاظتی  مشاهده
 پیمان رزمی  کارشناس ماشین های اداري و چاپگر مشاهده
.. حوزه نرم افزار .. 

 امین ابراهیم زاده

 رئیس اداره نرم افزار و ارتباطات مشاهده
.. حوزه وب سایت و امنیت .. 
 سیف الله باقرزاده  رئیس اداره وب سایت و امنیت مشاهده