صفحات اختصاصی امور ...

 

 

 

 

 

 

✅ به گزارش امور روابط عمومی و بین الملل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان سرهنگ پیرجاهد، فرمانده نیروی مقاومت بسیج ناحیه شهرستان پارساباد مغان با محرم بنیادی، مدیر امور بازرسی و ارزیابی عملکرد شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار سرهنگ پیرجاهد انتصاب محرم بنیادی به سمت جدید را تبریک گفته و برای ایشان آرزوی موفقیت نمود.

✍️امور روابط عمومی و بین الملل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

تلگرام، اینستاگرام و ایتا
@keshtsanatemoghan