صفحات اختصاصی امور ...

 

 

 

 

 

 

 

⏪ به گزارش امور روابط عمومی و بین الملل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان در نمایشگاه اولین رویداد فناورانه کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل 5 طرح برتر جهت ارائه در رویداد ملی و بین المللی اردیبهشت ماه سال 1402 انتخاب گردید که طرح سعید کلانتری، از کارشناسان شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان نیز در میان طرح های برگزیده می باشد. تعداد 144 طرح به دبیرخانه جشنواره ارسال شده بود که از این تعداد 64 مورد قابل ارائه تشخیص داده شده و از بین آنها طرح های برتر انتخاب شدند.

✅ لازم بذکر است، نمایشگاه مذکور در روزهای 13 و 14 اسفند ماه سال 1401 از سوی دانشگاه محقق اردبیلی و مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل (مغان) برگزار گردید و امور روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان در نمایشگاه مذکور با ایجاد غرفه، حضور فعالی داشته و در طول برگزاری نمایشگاه با استقبال تعداد کثیری از بازدیدکنندگان مواجه شد. رئیس پارک علم و فناوری استان، رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل (مغان)، رئیس و معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی از جمله افراد و شخصیت هایی بودند که از غرفه شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان بازدید بعمل آوردند.


✍️امور روابط عمومی و بین الملل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

تلگرام، اینستاگرام و ایتا
@keshtsanatemoghan