صفحات اختصاصی امور ...

 

 

 

 

 

 

 

⏪ جلسه کمیته راهبردی شرکت شهرک های کشاورزی با حضور قاسم محمدی، مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان و مدیران عامل شرکت ملی کشت و صنعت پارس و شرکت سفید رود روز سه شنبه مورخه 27 دیماه سال 1401 در سالن جلسات شرکت شهرک های کشاورزی برگزار گردید.

✅ به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان قاسم محمدی، مدیرعامل شرکت گزارشی از وضعیت موجود، روند بهبود فعالیت ها، تولیدات نه ماهه و سرمایه گذاری صورت گرفته ارائه داده و بر لزوم تداوم سرمایه گذاری ها، تکمیل زنجیره تولید و برنامه ارتقای بهره وری در شرکت تاکید نمود.

✅ در ادامه مدیران عامل شرکت های ملی کشت و صنعت پارس و سفید رود گزارشات خود را به مدیرعامل شرکت شهرک های کشاورزی کشور ارائه نمودند.

✅ در این جلسه دکتر علیرضا بزرگی، رئیس مجمع عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان (سهامی عام) از برگزاری منظم جلسات و روند خوب فعالیتها تقدیر و تشکر نموده و دیدگاه ها و رهنمودهای لازم را بیان داشت.


✍️روابط عمومی و امور بین الملل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

تلگرام، اینستاگرام و ایتا
@keshtsanatemoghan