صفحات اختصاصی امور ...

 

 

 

 

 

 

🔷🔸 پیرو خبر پیگیری های مدیرعامل شرکت کشت و صنعت مغان در پایان دیماه ۱۴۰۱

⏪ به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان قاسم محمدی، مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان با دکتر سلامی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور؛ دکتر علیرضا بزرگی، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت شهرک های کشاورزی و دکتر جعفری، معاونت بازرگانی شرکت پشتیبانی امور دام کشور در مورخه 29 دیماه سال 1401 در محل دفتر مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور دیدار کرده و ضمن گفتگو، موضوع تامین نهاده های مورد نیاز مجتمع دامپروری شرکت مغان مورد بحث و بررسی قرار گرفت کرد.

✅ لازم بذکر است، با توجه به قول مساعد مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور در خصوص کمک به تامین نهاده های دامی مورد نیاز شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان مشکل تامین نهاده شرکت مرتفع و تولید کماکان افزایش خواهد یافت.

✅ شایان ذکر است، در این دیدار منصور کریمی، مدیر مجتمع دامپروری شرکت مغان نیز حضور داشت.


✍️روابط عمومی و امور بین الملل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

تلگرام، اینستاگرام و ایتا
@keshtsanatemoghan