صفحات اختصاصی امور ...

 

 

 

 

 

 

⏪ قاسم محمدی مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان در پایان و اتمام دیماه ۱۴۰۱ به همراه برخی مدیران شرکت در پایتخت حضور یافته و جهت پیگیری مسائل متعدد شرکت مذاکرات لازم را با مسئولان انجام دادند

✅ به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان دکتر قاسم محمدی مدیرعامل شرکت در پایان و اتمام دیماه ۱۴۰۱ برای پیگیری امورات و به روز کردن برنامه های اقدامی با معاون توسعه منابع وزارتخانه جهاد کشاورزی، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت شهرک های کشاورزی، مديرکل امور حقوقی وزارت جهادکشاورزی، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور و معاونین ذیربط، مدیرعامل و هیئت مدیره خدمات حمایتی کشاورزی کشور، شورای راهبردی شهرک های کشاورزی، مدیرعامل شرکت پارس، مدیرعامل اتحادیه بسته بندی صنعت گوشت کشور، مدیرکل دفتر بين الملل و سازمان های تخصصی وزارت جهادکشاورزی و مدیران کل امور بازرگانی و همچنین دفتر توسعه صادرات وزارت جهادکشاورزی به همراه مدیران ذیربط و تخصصی شرکت حضورا پیگیری های لازم بعمل آورد.

 

✍️روابط عمومی و امور بین الملل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

تلگرام، اینستاگرام و ایتا
@keshtsanatemoghan