صفحات اختصاصی امور ...

 

 

 

 

 

 

 

⭕️ با هدف ایجاد شور، نشاط و سلامتی جسمانی در میان کارگران و کارکنان، شرکت کشت و صنعت مغان برنامه های ورزشی برگزار می کند.

قاسم محمدی، مدیرعامل شرکت کشت و صنعت مغان:
✅ ما در هیئت مدیره سه تا ورژن آماده کرده ایم که ورزش همگانی برای کارگران و کارشناسان، حمایت از ورزش حرفه ای پرسنل و برخی همکاری ها با فدراسیون ها از آن جمله است.

 

 

 

✍️روابط عمومی و امور بین الملل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

تلگرام، اینستاگرام و ایتا
@keshtsanatemoghan