صفحات اختصاصی امور ...

 

 

 

 

 

 

 

⏪ در راستای همکاری بین سازمانی با ادارات، شرکت ها و نهادهای دولتی دکتر قاسم محمدی، مدیرعامل شرکت کشت و صنعت مغان با دکتر محمدی آشتیانی، عضو هیئت مدیره و دکتر رضازاده، معاون فنی و اجرایی شرکت شهرک های کشاورزی و دکتر قاسمی، مدیرعامل و دکتر مطهری، معاون فنی و اجرایی شرکت مهندسی آب و خاک کشور (پارس) دیدار و گفتگو کرد.

✅ به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان در جلسه سه جانبه مزبور فیمابین نمایندگان شرکت شهرک های کشاورزی، شرکت آب و خاک و شرکت کشت صنعت مغان بر همکاری متقابل و استفاده از پتانسیل های شرکت مهندسی آب و خاک کشور (پارس) در بالا بردن بهره وری آب و خاک اراضی شرکت کشت صنعت و دامپروری مغان تاکید و توافق گردید.

✅ پیرو دستور وزیر جهاد کشاورزی به شرکت کشت صنعت و دامپروری مغان و شرکت شهرک های کشاورزی جهت همکاری در بالا بردن بهره وری آب و خاک اراضی دشت مغان در محدوده این بنگاه اقتصادی جلسه ای با حضور عضو هیئت مدیره و معاون فنی و اجرایی شرکت شهرک های کشاورزی، مدیر عامل و معاون فنی و اجرائی شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک کشور (پارس) و مدیرعامل و مدیر امور فنی و عمرانی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان برگزار شده و در خصوص اقدامات مختلف و تجارب شرکت مزبور فعال در زمینه آب و خاک در عملیات مختلف تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی، کانال ها و شبکه های آبیاری، زهکشی اراضی و سامانه های هوشمند آبیاری بحث و بررسی بعمل آمد و مقرر شد، اقدامات قابل انجام مدنظر، در قالب تفاهمنامه ای منعقد شده و بین طرفین مبادله گردد.

✍️روابط عمومی و امور بین الملل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

تلگرام، اینستاگرام و ایتا
@keshtsanatemoghan