صفحات اختصاصی امور ...

 

 

 

 

 

 

⏪ مدیرعامل شرکت کشت و صنعت مغان از اجرای پروژه زهکشی مزارع به مساحت 50 هکتار از اراضی شرکت که با پیگیری های مکرر و با تولیت امور فنی و عمرانی در این بنگاه اقتصادی اقدام گردیده است، بازدید بعمل آورد.

✅ به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان قاسم محمدی، مدیرعامل شرکت در این بازدید اظهار داشت: در سالجاری طی مکاتبات انجام شده با وزیر محترم جهاد کشاورزی و معاونت محترم آب و خاک وزارتخانه در راستای استفاده از تسهیلات دولتی جهت اجرای پروژه زهکش زیرزمینی با دستگاه ترنچر و رفع همیشگی معضل زهداری حدود ۶۰۰ هکتار از اراضی لم یزرع شرکت، امید می رود با احیا و بهسازی اراضی مذکور راندمان تولید نیز افزایش یافته و بهره وری بصورت قابل چشمگیری ارتقا بیابد.

✅ محمدی چنین بیان کرد: اراضی شرکت از لحاظ زهداری به سه قسم عمده تقسیم می شودکه از این بین حدود ۶۰۰ هکتار بصورت زهدار شدید و کاملاً لم یرزع؛۵۰۰ هکتار به صورت زهدار متوسط و 900 هکتار بصورت زهدار رو به توسعه می باشد که بسیج عمومی جهت رفع زهداری از اراضی این شرکت با اجرای عملیات زهکش زیرزمینی و احیای زمین های زهدار و لم یرزع با استفاده از کارشناسان فنی و کارگران ماهر آغاز شده است. شایان ذکر است، عملیات مذکور از سال ۱۳۹۲ بصورت نیمه فعال و راکد رها گردیده بود که منجر به افزایش میزان زهداری زمین های کشاورزی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان شده است.

✍️روابط عمومی و امور بین الملل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

تلگرام، اینستاگرام و ایتا
@keshtsanatemoghan