صفحات اختصاصی امور ...

 

 

 

 

 

 

✅ به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان قاسم محمدی، مدیرعامل شرکت به همراه حسن نظیفی، معاون کشاورزی و دامپروری از مرکز تغذیه سایت 6 هزار راسی (2 هزار راس سابق) که بعنوان مرکز تولید و تامین خوراک مصرفی ایستگاه های 4 و 5 (شیری) و ایستگاه پرورش تلیسه خواهد بود، بازدید بعمل آورده و ضمن بررسی مسائل مرکز مزبور دستورات مقتضی را صادر کرد. همچنین مقرر گردید، با سرمایه گذاری مناسب یک دهنه سیلوی خندقی به ظرفیت 10 هزار تن احداث گردد.

✍️روابط عمومی و امور بین الملل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

تلگرام، اینستاگرام و ایتا
@keshtsanatemoghan