صفحات اختصاصی امور ...

 

 

 

 

 

 

 

قاسم محمدی مدیرعامل شرکت کشت و صنعت مغان در گفتگوی اختصاصی با شبکه بین المللی سحر به بحران خشکسالی و کاهش سطح رود ارس (آراز) هشدار جدی داد و گفت: بدلیل کاهش میزان بارندگی اراضی کشاورزی در دو سوی ارس با تهدید جدی مواجه است و هم اینک آب های پشت سدهای مشترک بین ایران و آذربایجان به شدت کاهش یافته است و حیات رودخانه مرزی ارس به پایین ترین سطح خود در چند سال اخیر رسیده است.

 محمدی ادامه داد: جهت مقابله با بحران کم آبی ضروری است از سیستم های نوین آبیاری در اراضی کشاورزی در دو سوی ارس استفاده شود که ما در زمین های زراعی کشت و صنعت مغان از این اصول بصورت آبیاری تحت فشار و قطره ای استفاده میکنیم.

 مدیرعامل شرکت مغان گفت: جهت مقابله با خشکسالی ضروری است دو کشور ایران و آذربایجان پروتکل هایی مشترک تنظیم و باهم همکاری نزدیکی داشته باشند.

 

 

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان