صفحات اختصاصی امور ...

 

 

 

 

 

 

 

مدیرعامل شرکت کشت و صنعت مغان در گزارش خبری برنامه صبح بخیر ایران شبکه 1 سیما: اهدای بهره وری بر اساس ارزیابی عملکرد و رتبه های کاری پرسنل انجام می گیرد

 جهت حمایت از پرسنل شرکت تعاونی مسکن، تعاونی مصرف و تعاونی اعتبار راه اندازی خواهد شد

 لازم بذکر است، گزارشگر ضمن حضور در قسمت های مختلف شرکت با کارکنان مزبور گزارش مفصلی در خصوص اهمیت سحرخیزی، شادابی و اقدامات حمایتی رفاهی تهیه نموده است.

 

 

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان