صفحات اختصاصی امور ...

 

 

 

 

 

 

⏪ اعضای مجمع خیرین سلامت شهرستان پارساباد با مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان دیدار و گفتگو کردند.

✅ به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان اسداله محسن زاده، مدیرعامل شرکت ضمن عرض خیر مقدم به میهمانان اظهار داشت: مدیریت شرکت با درک اهمیت مسائل اجتماعی اهتمام خاصی برای این امر داشته و تاکنون نیز در جهت حمایت از برنامه های ورزشی، فرهنگی، اجتماعی و حتی عمرانی و بهداشتی اقداماتی انجام داده است که این حمایت ها با اخذ مجوز تداوم بیشتری خواهد داشت.

✅ وی افزود: ما، در مسائل اجتماعی که برای مردم و در راستای حمایت از آنان باشد، پیشقدم هستیم و در این زمینه با تدوین برنامه و تصویب آن در جلسات هیئت مدیره نهایت کوشش خویش را جهت نهادینه شدن اینگونه حمایت ها به فرهنگ عمومی بکار بسته ایم.

✅ مطلب محبی، مدیرعامل مجمع خیرین سلامت شهرستان پارساباد چنین بیان کرد: شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان بعنوان بزرگترین بنگاه اقتصادی استان اردبیل دارای پتانسیل های فراوانی بوده و منشا خیر و برکات زیادی برای منطقه بوده است و باید در پاسداشت این سرمایه عظیم هر آنچه را که در توان داریم، بکار ببندیم. وی افزود: مجمع خیرین سلامت شهرستان پارساباد انتظار دارد این بنگاه اقتصادی در حل مسائل و مشکلات اجتماعی و فرهنگی منطقه و همچنین کمک به این مجمع یاریگر و همراه اقدام کنندگان عمل نماید.

 

✍️روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان