صفحات اختصاصی امور ...

 

 

 

 

 

 

 

⏪ اعضای شورای هماهنگی ارائه خدمات بهداشتی به بیمه شدگان استان رقیه بدرزاده، رئیس اداره امور اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان؛ اسلام شیرین زاده، کارشناس واحد سلامت محیط کار دانشگاه علوم پزشکی اردبیل؛ مهندس ستاروند، کارشناس واحد طب کار سازمان تامین اجتماعی استان و نادعلی یگان زاده، کارشناس امور اجتماعی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان پارساباد با اسداله محسن زاده، مدیرعامل و قدیر پسندی، عضو هیئت مدیره و مدیران امورات مختلف شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان دیدار و گفتگو کردند.

✅ به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان اسداله محسن زاده، مدیرعامل شرکت اظهار کرد: با توجه به اهمیت بالای بهداشت و امکانات بهداشتی در ارتقای سلامت عمومی توافق اولیه با شبکه بهداشت و درمان شهرستان پارساباد برای راه اندازی مرکز درمانی در شهرک شهید آیت الله غفاری شرکت جهت ارائه خدمات به ساکنان شهرک، پرسنل شرکت و روستاهای همجوار انجام شده است. همچنین قرارداد لازم برای استقرار دو نفر متخصص داخلی و قلب و عروق در شهرک انجام گردیده و در آینده نزدیک اقدام به ارائه خدمات خواهند کرد.

✅ وی افزود: تخصیص فضای فیزیکی مناسب و تجهیزات فنی مورد نیاز خانه های بهداشت کارگری و سنجش مجدد عوامل زیان آور محیط کار در کلیه امورها و کارخانجات شرکت لازم می باشد و خریداری دو دستگاه آمبولانس و جذب پرستار و بهیار ضروری بوده و اقدام لازم برای تصویب آن در هیئت مدیره صورت پذیرفته است.

✅ مهندس ستاروند، کارشناس واحد طب کار سازمان تامین اجتماعی استان گفت: تقویت جایگاه HSE و ارتقای سطح سلامت و ایمنی محیط کار موجب افزایش راندمان تولید و افزایش بهره وری کارگران و کاهش حوادث ناشی از کار می گردد و با توجه به این موارد جهت خدمت رسانی بهتر برای کارگران در شرکت ضروری می باشد.

✅ اسلام شیرین زاده، کارشناس واحد سلامت محیط کار دانشگاه علوم پزشکی اردبیل چنین بیان داشت: به توجه به وسعت و گستردگی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان، بعد مسافت با مراکز درمانی، نبود واحد اورژانس در شرکت و دستورالعمل ایجاد مراکز بهداشت کار در کارگاه های بالای 500 نفر ایجاد مراکز بهداشت کار، اورژانس و تجهیز خانه های بهداشت کارگری از ضروریات است.

 

✍️روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان