صفحات اختصاصی امور ...

 

 

 

 

 

 

 

⏪ کامیار ستوده با رای پرسنل شاغل در شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان بعنوان نماینده کارکنان شرکت در هیئت تشخیص صلاحیت در شورای اسلامی کار انتخاب شد.

✅ به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان انتخابات « انتخاب نماینده کارکنان شرکت در هیئت تشخیص صلاحیت در شورای اسلامی کار» روز چهارشنبه مورخه 1400/10/15 برگزار شد و کامیار ستوده از میان 10 کاندیدا با کسب اکثریت آرا انتخاب گردید. لازم بذکر است که در این انتخابات 15 نفر داوطلب شده بودند که با انصراف 5 نفر از آنان انتخابات با حضور 10 نفر کاندیدا برگزار شد.


✍️روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان