صفحات اختصاصی امور ...

 

 

 

 

 

 

 

✅ مجتمع دامپروری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان یکی از بزرگترین مجتمع های دنیا و بزرگترین مجتمع دامپروری کشور می باشد.

✅ با افزایش راندمان 60 تن در روز، تولید شیر خام به بالای 200 تن در روز رسیده که این مقدار تولید در طول تاریخ تاسیس مجتمع دامپروری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان بی سابقه بوده است.

 

 

 

 

 

 

✍️روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان