صفحات اختصاصی امور ...

 

 

 

 

 

 

 ⏪ بر اساس حکم اسداله محسن زاده، مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان افشار کلانتری بعنوان مدیر بازرگانی شرکت منصوب شد

✅ لازم به توضیح است، افشار کلانتری فوق لیسانس مدیریت اجرایی، گرایش بازاریابی و صادرات از دانشگاه علوم و تحقیقات دارد و از همکاران و کارشناسان با سابقه شرکت کشت و صنعت مغان است که سال ١٣٧٩ از طریق آزمون سراسری و طی مراحل آزمون کتبی و مصاحبه حضوری استخدام شرکت در آمده و بعنوان کارشناس آغاز بکار و بعد از آن بعنوان مسئول بودجه امور برنامه ریزی، ۸ سال رئیس اداره کارپردازی و تدارکات، عضو و دبیر کمیسیون معاملات، معاون امور بازرگانی از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸ و از همین سال بعنوان مدیر امور خرید و تدارکات تا سال ۱۴۰۰ را در کارنامه خود دارد.

 


✍️روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان
@keshtsanatmoghan