صفحات اختصاصی امور ...

 

 

 

 

 

 

 

⏪ با حضور دکتر حسن نظیفی عضو هیئت مدیره و معاون کشاورزی و دامپروری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان ✅در برنامه تلویزیونی گفتگوی ویژه (پخش #زنده) #صداوسیمای اردبیل

 

 

✍️ روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان