صفحات اختصاصی امور ...

 

 

 

 

 

 

 


به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان اردبیل محصول مغانه کارخانه لبنیات شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان برای شش مین سال متوالی بعنوان واحد برگزیده کیفی سال 99- 1398 استان اردبیل انتخاب شد


شعار روز جهانی استاندارد در سال 2020 :

...حفاظت از زمین با استانداردها...

   

 


✍ روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان