✅1-موضوع مناقصه : شركت سهامي كشت و صنعت و دامپروري مغان (سهامی عام )در نظر دارد : تعداد 400.000 تخته گونی شکر پلی پروپیلن یک لایه مارک دار بدون لفاف مورد نیاز کارخانه قند خود را منتشره در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir براساس مشخصات ذیل و شرایط مندرج در اسناد مناقصه و تحویل در مقصد درب انبارکارخانه قند شرکت خریداری نماید.

مشخصات گونی شکر پلی پروپیلن یک لایه مارک دار و بدون لفاف : ابعاد : 90*60 وزن : 5±130 گرم رنگ : سفید چاپ : تک رنگ ته دو دوخت

2-مبلغ تضمين فرآیند ارجاع کار : 1.100.000.000 ریال

✅3-نوع تضمین : فیش بانکی و یا ضمانتنامه بانکی (حداقل با اعتبار سه ماه )

✅4- شرکت کنندگان می توانند نسبت به نحوه و توضیحات لازم در خصوص تامین و تحویل اسناد از طریق نشانی های ذیل اطلاع کسب نمایند .

✅4-1استان اردبیل ، شهرستان پارس آباد مغان –اداره مركزي ؛ دبیرخانه کمیسیون معاملات 04531852082 و همراه آقای امینی 09143538386

✅4-2 سامانه ستاد تدارکات الکترونیکی به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir


✅- تاریخ و مهلت خرید اسناد مناقصه: از تاریخ 1400/03/08 لغایت 1400/03/13 ✅- تاریخ ومهلت تحویل اسناد مناقصه: از تاریخ 1400/03/14
لغایت 1400/03/26

✅ تاریخ و زمان بازگشایی پیشنهادات : رأس ساعت 13 ظهر روز پنجشنبه مورخ 1400/03/27در سالن جلسات مهمانسرای كاج(بالا) شهرک شهید آیت اله غفاری

 

 

 

✍روابط عمومی شرکت کشت و صنعت مغان