✅1-موضوع مناقصه : شركت سهامي كشت و صنعت و دامپروري مغان (سهامی عام )در نظر دارد :کلیه عملیات های خود را با دستگاههای سنگین (بیل بکهو ، گریدر، لودر و بلدوزر ) مورد نیاز خود را بر اساس شرایط و مشخصات اسناد مناقصه خریداری نماید.

✅2-مبلغ تضمين فرآیند ارجاع کار : مندرج در فرم پیشنهاد قیمت

✅3- نوع تضمین : فیش بانکی و یا ضمانتنامه بانکی (حداقل با اعتبار سه ماه )

✅4- شرکت کنندگان می توانند نسبت به نحوه و توضیحات لازم در خصوص تامین و تحویل اسناد از طریق نشانی های ذیل اطلاع کسب نمایند.

👈4-1 استان اردبیل، شهرستان پارس آباد مغان –اداره مركزي ؛ دبیرخانه کمیسیون معاملات 04531852082 و همراه آقای امینی 09143538386

🛰 4-2 سامانه ستاد تدارکات الکترونیکی به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir


🗓- تاریخ و مهلت خرید اسناد مناقصه: از تاریخ 1400/02/31 لغایت 1400/03/05

🗓- تاریخ ومهلت تحویل اسناد مناقصه: از تاریخ 1400/03/06 لغایت 1400/03/19

⏰- تاریخ و زمان بازگشایی پیشنهادات :رأس ساعت 14 عصر روز پنجشنبه مورخ 1400/03/20در سالن جلسات مهمانسرای كاج(بالا) شهرک شهید آیت اله غفاری

 

 

✍روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان