موضوع مزایده: شرکت کشت وصنعت و دامپروری مغان ( سهامی عام) در نظر دارد:

✅زمین های مزروعي خود را به مساحت 3 / 279 هکتار جهت کشت گوجه فرنگي بصورت مشارکتي در سال زراعي 1402 - 1401 ) بر اساس شرایط و مشخصات اسناد مزایده به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.

۱- مبلغ تضمین فرآیند ارجاع کار : بشرح فرم پیشنهاد قیمت
2 -نوع تضمین : فیش بانکی و یا ضمانتنامه بانکی ( حداقل با اعتبار سه ماه)
3 -شرکت کنندگان می توانند نسبت به تامین و دریافت اسناد از طریق نشانی های ذیل اقدام نمایند .
⬇️
1-3 استان اردبیل شهرستان پارس آباد مغان- اداره مرکزی، دبیرخانه کمیسیون معاملات ۰۴۵۳۱۸۵۲۰۹۶ امور بازرگانی تلفن :۰۴۵۳۱۸۵۲۰۸۳
2-3 سایت اطلاع رسانی ملی مناقصات کشور به نشانی: - www.iets.mporg.ir▶️

3-3 سایت شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان: - www.moghanind.com

✅ 4 مواعد زماني :
- تاریخ انتشار فراخوان : 11 / 10 / 1401
- مهلت دریافت اسناد فراخوان: 17 / 10 / 1401
- مهلت ارسال پیشنهادات : 28 / 10 / 1401

🕟 زمان بازگشایي پاکت ها : روز پنجشنبه مورخه ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ راس ساعت 9 صبح در محل سالن جلسات شهرک شهید آیت اله غفاری

5- تأمین منابع مالی : از محل درآمد های پیش بینی شده منابع داخلی
6- هزینه درج آگهی بعهده برنده مزایده می باشد.
7- مدت اعتبار پیشنهاد قیمت دو ماه می باشد.

(دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت کشت وصنعت ودامپروری مغان (سهامي عام))

 

 

... جهت دانلود اسناد مزایده فوق لطف کلیک کنید ...

 

✍️ روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

تلگرام، اینستاگرام و ایتا
@keshtsanatemoghan