صفحات اختصاصی امور ...

 

 

 

 

 

 

✅ حضرت محمد (ص) که پیش از بعثت به سبب راستگویی به محمد امین مشهور بود، پیام آور صلح و رحمت بوده و بعنوان ختم رُسُل، اسلام را بعنوان کامل ترین دین برای رهایی بشریت از شرّ جهالت عصر جاهلیت برای همه زمان ها و مکان ها آورد. حضرت امام حسن مجتبی (ع)، نوه مبارک حضرت ختمی مرتبت نیز با بخشندگی و سخاوت زایدالوصفی که داشت، به کریم آل طه شهرت یافته است.

✅ بدینوسیله رحلت حضرت محمد (ص) و شهادت حضرت امام حسن مجتبی (ع) را به حضرت امام زمان (عج) و نایب بر حقش، مقام معظم رهبری و پیروان راستین دین رهایی بخش اسلام در سراسر گیتی خصوصاً پرسنل گرانقدر و زحمتکش شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان تسلیت عرض می نمایم.

 

اسداله محسن زاده
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان