صفحات اختصاصی امور ...

 

 

 

 

 

 


⏪ بر اساس حکم اسداله محسن زاده، مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان هوشنگ محمدی بعنوان سرپرست امور فنی و عمرانی منصوب و توسط قدیر پسندی عضو هیئت مدیره شرکت معارفه گردید و از زحمات فرامرز نویدی مدیر سابق نیز تقدیر بعمل آمد.

✅ به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان قدیر پسندی، معاون مالی، اداری و بازرگانی عضو هیئت مدیره شرکت در این مراسم که با حضور مدیران و پرسنل امور برگزار گردید، ضمن تقدیر و تشکر از زحمات مدیر قبلی امور فنی و عمرانی، جهت پیشبرد کارها به استفاده از توان کارشناسی و تجربه همکاران تاکیده کرده و اظهار داشت: شرکت نسبت به سالهای گذشته بهترین وضعیت را به خود دیده و در شفاف ترین و با انضباط ترین دوره مالی نیز قرار دارد بطوری که هیچگونه بدهی معوقه از سالهای قبل به پیمانکاران و پرسنل نداریم در حالی که حقوق پرسنل نسبت به سال ۱۳۹۹ تقریبا دو برابر افزایش داشته است.

✅ پسندی افزود: شرکت مغان بزرگترین نقش اقتصادی را در منطقه و استان ایفا می نماید و با اشتغال حدود ۵ هزار نفر بصورت مستقیم نقش و اهمیت شرکت فزون تر می شود و خوشبختانه طبق برنامه ریزی هیئت مدیره اتفاقات خوبی در حال وقوع است زیرا که شرکت رو به جلو در حال حرکت است، مشروط بر اینکه همه پرسنل برای پیشبرد اهداف اصلی این بنگاه اقتصادی از هیچ تلاشی دریغ ننمایند برای اینکه در وحله اول صاحب اصلی شرکت پرسنل زحمتکش و تلاشگر هستند.

✅ لازم به توضیح است، هوشنگ محمدی فوق لیسانس مهندسی عمران از دانشگاه سراسری دارد و از همکاران شرکت کشت و صنعت مغان در امور فنی و عمرانی از سال ۱۳۸۶ است، بطوری که سرپرست کارگاه تولید مصالح شرکت و مهندس ناظر پروژه های مختلف در شرکت و منطقه و همچنین نماینده شورای شهرستان در استان و عضو دوره پنجم شورای اسلامی شهر بیله سوار را در کارنامه خود دارد.

 ✍️روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان