صفحات اختصاصی امور ...

 

 

 

 

 

 

 

⏪ در راستای بازدید دوره ای اعضای هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت مغان از امورات مختلف شرکت، قدیر پسندی و حسن نظیفی از حوزه اسقاط انبار مرکزی بازدید بعمل آوردند

✅ در این بازدید نظریان، مدیر امور انبارها ضمن ارائه گزارشی از فعالیت ها و روند کاری مجموعه تحت مدیریت خویش خواستار تعیین تکلیف ادوات مستعمل و اموال اسقاطی شد.
همچنین مقرر شد ضمن مکاتبه با واحدهای مختلف، مدیران و کارشناسان مربوطه جهت صرفه جویی در هزینه های شرکت و استفاده بهینه از اموال موجود، قطعات ادوات مستعمل را با توجه به نیاز در حوزه کاری با طی مراحل اداری مورد استفاده قرار دهند. همچنین مقرر شد جهت ساماندهی هر چه بیشتر ادوات مستعمل موجود در محوطه بصورت سورت شده در ردیف های خاصی سامان داده شود

✅ در خصوص اموال اسقاط نیز مقرر شد ضایعات غیرقابل استفاده اعم از فلزی و غیرفلزی با همکاری مدیران مجموعه ها از امورات مختلف به انبار اسقاط منتقل و با طی مراحل قانونی از طریق مزایده عمومی به فروش برود.

 

 روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان